Audio recording from Slovak radio – me as a guest

In English (po slovensky nižšie):
Almost one week ago, I was a guest in a radio show called “the Night Pyramid”. It’s an evening live show on the national radio in Slovakia, the Slovak radio. The purpose was to talk about my South American trip, especially about the way of traveling (by bus), backpacking experience in general, and later I focused on Colombia and Venezuela. Two countries that are not that known in Slovakia.
From my point of view, it went well. It was live, I didn’t know most of the questions in advance and I had the possibility to motivate others to travel. I believe that I did my best, even though, as this is a live show, there was an old lady who called and complained. She complained about the topic, the way how we talked, etc. It made me nervous for a second… and then I realized that I’m on air on the national radio that is – from my point of view – for all kind of people. So no wonder that there was someone who was not interested in backpacking, South America or my stories 🙂 I realized later, that when people travel, they are more tolerant to what’s happening around them, so I recommend to everyone to travel and have their own stories and be tolerant to other people and their stories 🙂

I had lot of interesting questions from lot of listeners and I will prepare a blog post about that in the coming weeks. For the moment, I can share the audio file – in Slovak. My apologies to all non-Slovak speaking followers 🙂

Po Slovensky:
Takmer pred týždňom som bola hosťkou v rádiu, v programe “Nočná Pyramída”. Pre tých, ktorí to nepoznajú, je to večerná show na Slovenskom rozhlase. Cieľom bolo rozprávať o mojej ceste po Južnej Amerike, hlavne o tom, ako som cestovala (autobusom), moja skúsenosť “s ruksakom” vo všeobecnosti a neskôr som sa sústredila na Kolumbiu a Venezuelu. Krajiny, ktoré nie sú Slovensku až tak známe.
Z môjho pohľadu to šlo dobre. Bolo to naživo, väčšinu otázok som dopredu nevedela a bola to pre mňa možnosť motivovať druhých k tomu, aby cestovali. Verím tomu, že som zo seba dala všetko, ale keďže tento program je na živo, predsa len zavolala staršia pani, ktorá sa sťažovala. Sťažovala sa na tému, spôsob, akým rozprávame, atď. Na chvíľu ma to znervóznilo…. Ale hneď som si uvedomila, že toto je na živo v celonárodnom rádiu, ktoré je – z môjho pohľadu – pre každého. Takže nečudo, že sa nájde niekto, koho cestovanie s ruksakom, Južná Amerika alebo moje príbehy nezaujímajú 🙂 Neskôr som si uvedomila, že keď ľudia cestujú, tak sa stávaju tolerantnejší k tomu, čo sa okolo nich deje, takže každému odporúčam, aby cestoval, mal svoje príbehy a toleroval príbehy iných ľudí 🙂

Veľa poslucháčov písalo zaujímavé emaily a smsky, ale v rámci časového limitu nebolo možné odpovedať na všetky. V nasledujúcich týždnoch pripravím post o tom, čo ste sa pýtali a pridám moje odpovede.

Tu je nahrávka. Nepodarilo sa mi to zosekať, takže sú tam aj pesničky a nočné správy, snaď to nevadí. Pekné počúvanie 🙂

2 Comments on “Audio recording from Slovak radio – me as a guest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *